اسامه حمدان:
فلسطینی‌ها علیه معامله قرن موضع یکپارچه دارند
 «اسامه حمدان» عضو دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد که فلسطینی ها یک موضع یکپارچه در قبال معامله قرن دارند.

وی افزود: با وجود شکاف های داخلی شاهد وجود یک موضع یکپارچه در قبال معامله قرن هستیم.

حمدان تاکید کرد: ما شاهد یک اجماع میان فلسطینی ها در مخالفت با معامله قرن هستیم. تاجران فلسطینی که در نشست بحرین شرکت کردند تاکنون نتوانسته اند نزد خانواده های خود بازگردند و به نزد اشغالگران رفته اند.

وی افزود: ما هرگز نخواهیم پذیرفت که فلسطینی ها در معامله قرن شریک باشند و این خیانت است.